För åren har ansträngningar för att maximera effektiviteten i en stansmaskins process setts som jämförbart med att försöka fånga det ouppnåeliga. Stansverktyg begränsningar i kombination med brister i beställningen och dimensioner av delar var ansvariga.

Statisk kapsling, var metoden att gruppera en beställning av olika storlek delar på ett parti av ark, länge ansågs det mest effektiva verktyget för att optimera punch produktion. Denna metod fungerar ofta bra med stora beställningar. Men det skapar problem när designändringar görs, det presenterar tillverkarna dilemmat att antingen åter ta ordern eller att de fyller upp sina lager med onödiga delar till stansverktyg. Idag har framväxten av dynamiska stansverktyg gjort sådana metoder ganska föråldrade. Mjukvarubaserade dynamiska verktyg optimerar stansmaskinens produktion med hjälp av matematiska algoritmer för att gruppera olika jobb på samma ark. Verktygens tillgänglighet och förmåga är bara några faktorer att ta hänsyn till gällande mjukvarusystem när man fastställer den bästa metoden för att optimera produktionen. Genom beslut baserade på beställnings prioritet och material inventering, kan automatisk programvara ta vederbörlig hänsyn till specifik produktions behov av just det ögonblicket. I sin tur ökar detta effektiviteten i verkstaden genom att minska slöseri med material och produktion av onödiga lager ochstansverktyg.